Kilka uwag dotyczących umowy najmu lokalu mieszkalnego
Uncategorized / Styczeń 24, 2018

Umowa najmu lokalu mieszkalnego, to pewnie jedna z często podpisywanych umów w obrocie prawnym. Warto dodać o kilku rzeczach, kiedy planuje się wynająć lokal. Głównie dobrze jest podpisać razem z umową najmu protokół odbiorczy (nie jest istotne jak się to nazwie, ważna jest treść), w którym zostanie przedstawiony stan techniczny i wyposażenie domu. Taki dokument zdarza się, że przydaje się po zakończeniu najmu. Bez takiego protokołu ma możliwość się okazać, że piecyk, który nie działał od podstaw ,zepsuł” najemca, że zostały karnisze, a nie dziury po karniszach, lub w drugą stronę – że mieszkanie – zdaniem najemcy – było tak zdewastowane od początku itd., itp. Zanim podpiszemy umowę najmu pomyślmy, jaka to ma być umowa: na czas określony, czy na czas nieoznaczony. Umowa na czas dany wiąże strony przez czas wskazany w umowie i nie można jej wypowiedzieć, chyba że strony w umowie przewidziały taką sposobność w określonych sytuacjach. Umowa na czas nieoznaczony ma możliwość być wypowiedziana przez najemcę w terminie miesięcznym (przy założeniu, że czynsz jest płatny co miesiąc) na koniec miesiąca kalendarzowego (tzn., że od otrzymania wypowiedzenia przez wynajmującego musi upłynąć pełny miesiąc np. wypowiedzenie, które dotarło do wynajmującego w dniu 2. maja będzie skutkowało zakończeniem umowy najmu…